ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ
(просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03057, Україна )
     Керівник центру – Віце-президент ТАУ, академік Редзюк Анатолій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, директор ДП "ДержавтотрансНДІпроект", Президент Газової асоціації України.

     Центральний науковий центр ТАУ, заснований у 1992 році, об'єднує фахівців та науковців транспортної галузі, що працюють у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській та Вінницькій областях.

     В ЦНЦ ТАУ входять: 9 наукових відділень: "Авіаційний транспорт", "Автомобільний транспорт", "Економіка транспорту", "Залізничний транспорт", "Кібернетичні проблеми авіакосмічних та транспортних систем", "Правові проблеми на транспорті", "Промисловий, міській, трубопровідний та нові нетрадиційні види транспорту", "Проблеми медицини на транспорті", "Транспортне будівництво".

Структура Центрального науково центру ТАУ


     Головною метою діяльності ЦНЦ ТАУ є вибір перспектив і сприяння розвитку транспортної галузі України, формування та участь у виконанні програм науково-технічного прогресу, створення та вдосконалення наукоємних технологій, вирішення проблем безпеки та охорони довкілля на транспорті.

     Діяльність ЦНЦ ТАУ спрямована на участь в роботі та координацію науково - дослідницької робот колективних членів ТАУ, які входять до ЦНЦ та членів академії, розвиток міжнародних зв'язків, участь у наукових конференціях науково-дослідних закладів і університетів, проведення наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на розвиток національного транспортного машинобудування, підвищення ефективності експлуатації різних видів транспорту і доріг; розробку державних цільових програм та законів України; видання наукових праць учених ЦНЦ ТАУ; аналіз стану, тенденцій розвитку та впровадження фундаментальних, пошукових, прикладних та дослідно-конструкторських розробок, спрямованих на вирішення актуальних проблем транспорту; удосконалення і впровадження спільно з провідними ВНЗ систем елітарної підготовки інженерних, педагогічних і наукових кадрів, підвищення їх професійного рівня, створення факультетів підготовки та перепідготовки фахівців для потреб виробництва та підвищення кваліфікації інженерів і викладачів ВНЗ за новими перспективними технологіями, участь в атестації вищих навчальних закладів України, створення шкіл бізнесу, менеджерів із зарубіжними науковими і технічними організаціями; проведення наукових з'їздів, сесій, конференцій і нарад для обговорення проблем наукової й освітньої діяльності, координації науково-дослідних та навчальних робіт.

     Вчені ЦНЦ ТАУ тільки за останній час видали 22 монографії та 248 наукових статей. Під керівництвом вчених ЦНЦ ТАУ захищено 12 докторський та 45 кандидатських дисертацій.

     Вченими ЦНЦ ТАУ отримано 104 авторських свідоцтва та патентів.

     За науково-дослідні роботи спрямовані на створення сучасних систем на транспорті, його безпеки та ефективності вчені ЦНЦ ТАУ удостоєні Державних премій України в галузі науки і техніки, це академіки ТАУ: Азарсков В.М.; Бєлкін В.В.; Бєляєвський С.С.; Блохін Л.М.; Глазунов І.Є.; Дмитриченко М.Ф.; Дмитрієв М.М.; Кроль С.С.; Левковець П.Р.; Приходько В.І.; Старицький Л.П.; Яновський Ф.Й. ; член- кореспондент Донченко А.В.

     У складі ЦНЦ ТАУ налічується 85 дійсних членів (академіків), 36 член-кореспондентів, 2 академічних радника.