Морозова Ірина Володимирівна
Віце-президент ТАУ, керівник Південного наукового центру, академік
Доктор економічних наук, професор, ректор Одеського національного морського університету

     Народилась 31 жовтня 1953 р. в м. Санкт-Петербург в сім'ї службовця. Закінчила Одеський інститут інженерів морського флоту в 1976 р. за спеціальністю «Економіка і організація водного транспорту» і одержала кваліфікацію інженера-економіста морського транспорту. Працювала на підприємствах морського транспорту, навчалась в аспірантурі. З грудня 1980 р. перейшла на викладацьку роботу. Працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри. Загальний стаж науково-педагогічної діяльності становить більше 30 років. В 1987 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а в 1997 р. - дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. В 1991 р. одержала вчене звання доцента кафедри математики і економічної кібернетики, в 2002 р. – вчене звання професора кафедри системного аналізу і логістики. З 1997 р. по 2002 р. була деканом факультету Одеського державного (далі – національного) морського університету, який устворений на базі ОІІМФ. В 2002 р. була обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри названого університету. В травні 2003 року була призначена на посаду ректора Одеського національного морського університету (ОНМУ) за результатами конкурсу. В липні призначена на цю ж посаду повторно.

     Веде активну наукову та науково-педагогічну діяльність.

     Член Ради ректорів Одеського регіону. Депутат Одеської міської ради.

     Академіком ТАУ обрана в 2002 році.