ДМИТРІЄВ Микола Миколайович
Віце-президент ТАУ, Головний вчений секретар, академік
Доктор технічних наук, професор, Перший проректор - проректор з наукової роботи Національного транспортного університету, завідувач кафедри «Аеропорти» Національного транспортного університету, Заслужений працівник народної освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

     Народився 3 вересня 1946 року в м. Городище Черкаської області. В 1971 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації, де після закінчення аспірантури працював до 1984 року молодшим, старшим науковим співробітником, завідуючим науково-дослідною лабораторією та доцентом.

     З 1984 р. по 1995 р. працював в Інституті проблем матеріалознавства НАН України завідуючим проблемною науково-дослідною лабораторією і за сумісництвом в Національному транспортному університеті на посадах доцента та професора. З 1995 року постійно працює в Національному транспортному університеті вченим секретарем, а з 2000 року — проректором з наукової роботи.

     Відомий фахівець в області надійності машин, механізмів та споруд, неруйнівного безконтактного контролю стану аеродромних покриттів.

     Автор 165 наукових праць, з них 4 монографій, 5 підручників та учбових посібників, 18 патентів та авторських свідоцтв. Очолює наукову школу з оцінки стану аеродромних та дорожніх покриттів.

     З 1992 по 2002 рік Головний вчений секретар Транспортної Академії України. З 1994 року - дійсний член Транспортної Академії України., з 1997 року - дійсний член Академії Транспорту Росії. В 2005 році обраний Віце-президентом і головним вченим секретарем Транспортної Академії України.

     Дмитрієв М.М. є головою експертної ради ВАК України з транспорту, членом спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук, заступником головного редактора з науково-технічних збірників. Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій.