СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ
(49010, Україна, Дніпропетровськ-10, вул. Ак. Лазаряна, 2)
     Керівник центру – Перший віце-президент ТАУ, академік Пшінько Олександр Миколайович, Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України, академік Нью-Йоркської Академії, академік та член президії Міжнародної Академії транспорту, ректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, завідуючий кафедрою "Будівлі та будівельні матеріали".

     Східний Науковий Центр ТАУ був заснований 27 жовтня 1992 року. До складу Центру входять територіальні відділення (Дніпропетровське, Донецьке, Запорізьке та Луганське), які діють на підставі статуту СНЦ ТАУ та власних статутів.

     Головною метою діяльності СНЦ ТАУ є вибір перспектив розвитку вітчизняного транспорту та транспортного будівництва, участь у розробці концептуальних засад реформування транспортного комплексу України, програмах формування національної мережі транспортних коридорів, розробка та використання передових наукоємних технологій у авіакосмічній, суднобудівній, автомобільній, залізничній та інших галузях промисловості і транспорту, реалізація відповідних проектів подальшого розвитку транспортно-будівного комплексу України з урахуванням вимог до охорони навколишнього середовища.

     За роки свого існування Східний Науковий Центр ТАУ набув статус дійового координатора планів науково-дослідної роботи його відділень, організацій і колективних членів, штабу підтримки розвитку міжнародних зв‘язків у галузі транспортної науки, став важливим ланцюгом, що поєднує зусилля науково-дослідницьких установ, вищих навчальних закладів та підприємств транспортної галузі в східному регіоні України.