ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ
(61002, Україна, м. Харків, вул. Петровського, 25)
     Керівник центру – Віце-президент ТАУ, академік Туренко Анатолій Миколайович, доктор технічних наук, професор, ректор Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Російської академії транспорту, академік Нью-Йоркської академії наук.

     ПСНЦ ТАУ заснований 5 серпня 1992 року. До складу центру входять територіальні відділення (Харківське, Полтавське та Сумське), що є складовими частинами центру. Відділення діють на підставі Статуту центру та власних структур. Головною метою є вибір перспектив і сприяння розвитку транспорту і транспортного будівництва України, формування та участь у виконанні програм науково-технічного прогресу, створення та вдосконалення наукоємних технологій в цих галузях, вирішення проблем охорони довкілля на транспорті і в транспортному будівництві.

     Основна діяльність ПСНЦ ТАУ спрямована на координацію планів науково-дослідницької роботи організацій і колективних членів, які входять до ПСНЦ, подальший розвиток міжнародних зв’язків, участь у наукових конференціях навчальних та науково-дослідних закладів і університетів, проведення наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на розвиток національного транспортного машинобудування, підвищення ефективності експлуатації різних видів транспорту і доріг північно-східного регіону.