ПІВДЕННИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

     Південний науковий центр Транспортної академії України (ПНЦ ТАУ) був створений одночасно з ТАУ в 1992 році й орієнтований в основному на взаємодію з морегосподарським комплексом країни. Місцем розташування ПНЦ стала Одеса - неофіційна морська столиця України, де зосереджений солідний науково-технічний і виробничий потенціал морської галузі, основні виші й середні спеціальні навчальні заклади, що готовлять морських фахівців.

     Основною базою ПНЦ стали Одеський національний морський університет, Одеська національна морська академія, науково-дослідні й дослідно-конструкторські підприємства морської галузі, порти Великої Одеси (Одеський, Иллічівський і Південний), Чорноморське й Українське Дунайське пароплавства. З перших років ПНЦ міцно зайняв лідируюче положення в ТАУ, він розвивався динамічно, швидко росло число його учасників, обсяги виконуваних робіт, кількість і якість публікацій, розширювалася участь у міжнародних конференціях, однак різке зменшення складу морського й річкового флоту України, згортання потужностей і фактична зупинка судноремонтних заводів, труднощі, постійно випробовувані морськими портами, привели до помітного й систематичного зменшення ділової активності в цьому секторі економіки, що у свою чергу позначилося на всіх формах ділового співробітництва ПНЦ із підприємствами галузі. Зменшився приплив нових членів, ряд наших колег по різних причинах втратили зв'язок із центром. Лише цілеспрямована активна діяльність Президії ПНЦ дозволила зупинити цей процес.

     Сьогодні в складі ПНЦ ТАУ активно працюють 34 дійсних члена (академіки) й 28 членів-кореспонденті в. В останні три роки в наші ряди вливається в середньому г-їсть фахівців щорічно. Члени ПНЦ ТАУ – це в основному визнані фахівці високої кваліфікації, у тому числі 20 докторів і 26 кандидатів наук.

     Основні напрямки науково-технічної активності членів ПНЦ ТАУ:

 • участь у законотворчій діяльності в Україні, пов'язаної з морегосподарським комплексом;
 • участь у розробці державних цільових програм різного призначення;
 • розробка проблем функціонування судноплавних компаній і морських портів у сучасному економічно - правовому полі;
 • рішення технічних проблем підвищення ефективності роботи флоту й портів;
 • забезпечення безпеки мореплавання;
 • наукова розробка й впровадження нових технологій судноремонтного виробництва (реновація, використання елементів конструкцій старих суден для новобудівль й тощо);
 • рішення проблем створення транспортно-логістичних комплексів для забезпечення мультимодальних перевезень;
 • розробка прогресивної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів.

 •      Цей перелік можна продовжити.

       На базі Одеського національного морського університету й Одеської національної морської академії регулярно проводяться тематичні наукові конференції, працюють наукові семінари по актуальних проблемах морегосподарського комплексу України. Наукові й практичні працівники морської й суміжних галузей, об'єднані в ПНЦ ТАУ, направляють свої зусилля на відновлення статуту України, як морської держави.